خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان (صفحه 5)

رمان

رمان همسردوم خان زاده پارت۱۱

۵٫۰ ۰۱ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید آرتان خونسرد از جاش بلند شد و گفت: _اون و تو تصمیم نمیگیری عزیزم و بعد از گفتن حرفش بلند شد و رفت نیلوفر هم با عصبانیت بلند شد دنبالش حرکت کرد و رفت ، …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۱۰

۵٫۰ ۰۱ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _پس چرا هنوز باهاش موندید وقتی از نقشه اش باخبر شدید چرا یه کاری انجام ندادید؟! با صدای گرفته ای گفت: _چون دوستش داشتم. _پس الان چی؟! زل زد به چشمهام و گفت: _دیگه نه …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۹

۴٫۴ ۱۱ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید همراه مامان آرتان و نیلوفر داخل ماشین نشسته بودیم و آرتان داشت رانندگی میکرد نیلوفر انقدر پرو بود ک رفت جلو نشست و مامان هم عقب نشست پیش من صدای آرتان بلند شد: _مامان؟! _جانم …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۸

۵٫۰ ۰۱ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _همینجوری. _بریم!؟ _آره و خودش جلو تر از من حرکت کرد پشت سرش شروع کردم به حرکت کردن امروز سر حال بودم چون دیشب خودم رو خالی کرده دیشب به بابام زنگ زدم از حال …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۷

۴٫۹ ۵۳ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید انقدر مشغول شده بودم ک زمان از دستم در رفته بود توجهی به پچ پچ های بقیه نمیکردم چون اصلا برام مهم نبودند بخوام بهشون اهمیت بدم اینا همیشه دنبال پیدا کردن سوژه بودند برای …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱

۳٫۸ ۰۶ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید دستم و زیر چونم زدم و با لذت به استاد ترم …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۶

۳٫۰ ۰۲ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید مادر جون لبخندی زد و گفت: _من آخرش این دختره رو آدم میکنم. در حالی ک میخندیدم به سمتش رفتم و گفتم: _چرا انقدر از این دختر متنفری؟! لبخند تلخی زد و گفت: _این مادر …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۵

۴٫۱ ۱۵ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _وای تینا نمیدونی امروز چیشد؟! نگاهم رو به فاطمه دوختم ک باز انگار یه چیز جدید کشف کرده بود ، لبخندی زدم و گفتم: _چیشده؟! _همسر دکتر کیانی اومد کلی داد و بیداد راه انداخت …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۴

۴٫۳ ۰۳ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید شماره اش رو گرفتم بعد از خوردن چند تا بوق صدای گرفته اش بلند شد: _بله بفرمائید!؟ با شنیدن صداش بغضم ترکید اشکام روی صورتم جاری شدند با صدایی ک از گریه داشت میلرزید گفتم: …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۳

۵٫۰ ۰۱ جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید نگاهم و متعجب به نسترن دوختم و گفتم _چخبره امروز اینا دارند غیبت کیو میکنند باز نسترن با هیجان گفت _همسر رئیس بیمارستان اومده بود! با شنیدن این حرف حس کردم برای یه لحظه خشکم …

توضیحات بیشتر »