خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان

رمان استاد خاص من پارت ۱۹

رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید خودم و زدم كوچه علي چپ و يه لبخند فوقِ ضايع زدم و خواستم بتمركم رو زمين كه با دوباره شنيدن صداش سرجام ميخكوب شدم: _از كجا ميدوني از بهروز بهتر نيستم؟ نميدونستم چي بگم يا اصلا چطوري …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد شیطون من(عروسک ناز) پارت۲۳

رمان استاد من

رمان استاد شیطون من(عروسک ناز) جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد من وارد شوید زمان پارت گذاری:هر روز ساعت۲۰ به کانال تلگرام ما بیپوندید و از رمان های خاص موجود در کانال استفاده کنید ای کانال ما: [email protected] با خمیازه ای که پدرجون کشید فهمیدم باید بلندشم برم بخوابم چون به احترام من نشسته. با بی حواسی پریدم …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۱۸

رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید نگاهي به نقاشي تكميل شده ي روي پام انداختم كه عماد با خستگي خميازه اي كشيد: _خوابم مياد! با لبخند نگاهش كردم: _پاشو برو خونه خودتون بخواب قربونت! و شونه اي بالا انداختم كه از روي تخت بلند …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد شیطون من(عروسک ناز) پارت۲۲

رمان استاد من

رمان استاد شیطون من(عروسک ناز) جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد من وارد شوید زمان پارت گذاری:هر روز ساعت۲۰ به کانال تلگرام ما بیپوندید و از رمان های خاص موجود در کانال استفاده کنید ای کانال ما: [email protected] پدربزرگش لبخندی زد و گفت: هرکس لیاقت داشته باشه نوازش میشه. نیشم تا ته واشد و به دامون‌نگاه کردم که …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۱۷

رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید با حرص نفسم رو بیرون فرستادم: _آره،تو خوبی که صدای آروم و پر حرصش و تو چند قدمیم شنیدم: _بروبابا داشتم از حرص آتیش میگرفتم که پونه به دادم رسید و من و چرخوند سمت خودش و دکترم …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد شیطون من(عروسک ناز) پارت۲۱

رمان استاد من

رمان استاد شیطون من(عروسک ناز) جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد من وارد شوید زمان پارت گذاری:هر روز ساعت۲۰ به کانال تلگرام ما بیپوندید و از رمان های خاص موجود در کانال استفاده کنید ای کانال ما: [email protected] تنم داغ شده بود. لعنتی نمی تونم منکر این بشم که خیلی جذابه. پوفی کشیدم و لباسو در اوردم و …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۱۶

رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید هنوز به قدم دوم نرسيده بوديم كه قامت نحس فرزين و نحس ترِ اميرعلي از اون طرف پياده رو به چشممون خورد و سوژه ي خندشون شديم! فرزين با دست اشاره اي بهمون كرد و بعد دوتايي ‘هرهر’ …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد شیطون من(عروسک ناز) پارت۲۰

رمان استاد من

رمان استاد شیطون من(عروسک ناز) جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد من وارد شوید زمان پارت گذاری:هر روز ساعت۲۰ به کانال تلگرام ما بیپوندید و از رمان های خاص موجود در کانال استفاده کنید ای کانال ما: [email protected] دستش و کشیدم و بردم سمت یه مغازه ی لباس مجلسی که چندتا مغازه بالاتر بود . از پشت ویترین …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۱۵

رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید رامين كه از شدت خنده ديگه حتي صداش درنميومد و فقط يه بدن لرزون جلوي چشمم خودنمايي ميكرد و من در حالي كه داشتم قهقهه ميزدم بالاخره خودم و رسوندم بالا سر عماد: _زنده اي؟ صورتش سرخ سرخ …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد شیطون من(عروسک ناز) پارت۱۹

رمان استاد من

رمان استاد شیطون من(عروسک ناز) جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد من وارد شوید زمان پارت گذاری:هر روز ساعت۲۰ به کانال تلگرام ما بیپوندید و از رمان های خاص موجود در کانال استفاده کنید ای کانال ما: [email protected] لبخندی زد و گفت: دوتا کشیده به صورتت بزن مثلا خجالت کشیدی و بااین ازدواج راضی‌. بروبابایی گفتم و رفتم …

توضیحات بیشتر »