خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان (صفحه 3)

رمان

رمان تدریس عاشقانه پارت1

رمان تدریس عاشقانه پارت14.7 (93.33%) 3 vote[s] رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید دستم و زیر چونم زدم و …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت6

رمان همسردوم خان زاده پارت63 (60%) 2 vote[s] جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید مادر جون لبخندی زد و گفت: _من آخرش این دختره رو آدم میکنم. در حالی ک میخندیدم به سمتش رفتم و گفتم: _چرا انقدر از این دختر متنفری؟! لبخند …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت5

رمان همسردوم خان زاده پارت54 (80%) 14 vote[s] جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _وای تینا نمیدونی امروز چیشد؟! نگاهم رو به فاطمه دوختم ک باز انگار یه چیز جدید کشف کرده بود ، لبخندی زدم و گفتم: _چیشده؟! _همسر دکتر کیانی اومد …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت4

رمان همسردوم خان زاده پارت44.3 (86.67%) 3 vote[s] جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید شماره اش رو گرفتم بعد از خوردن چند تا بوق صدای گرفته اش بلند شد: _بله بفرمائید!؟ با شنیدن صداش بغضم ترکید اشکام روی صورتم جاری شدند با صدایی …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت3

Rate this post جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید نگاهم و متعجب به نسترن دوختم و گفتم _چخبره امروز اینا دارند غیبت کیو میکنند باز نسترن با هیجان گفت _همسر رئیس بیمارستان اومده بود! با شنیدن این حرف حس کردم برای یه لحظه …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت2

رمان همسردوم خان زاده پارت24 (80%) 2 vote[s] جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید بعد از تموم شدن ساعت ‌کاریم یه تاکسی گرفتم و به سمت خونه حرکت کردم بعد از یکساعت رسیدم پول راننده رو حساب کردم و پیاده شدم در خونه …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت1

رمان همسردوم خان زاده پارت14 (80%) 1 vote[s] جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید اشکی از گوشه چشمم چکید تموم بدنم درد میکرد و کبود شده بود بخاطر کتک هایی ک دیشب مامان بهم زده بود مادری ک در حقم مادری نکرد! _تینا! …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من3.9 (77.5%) 16 vote[s] رمان استاد خاص من  پارت1 پارت2 پارت3 پارت4 پارت5 پارت6 پارت7 پارت8 پارت9 پارت10 پارت11 پارت12 پارت13 پارت14 پارت15 پارت16 پارت17 پارت18 پارت19 پارت20 پارت21 پارت22 پارت23 پارت24 پارت25 پارت26 پارت27 پارت28 پارت29 پارت30 پارت31 پارت32 پارت33 پارت34 پارت35 پارت36 پارت37 پارت38 پارت …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من4.1 (81.82%) 11 vote[s] رمان شوهر غیرتی من  به کانال تلگرام شصت تیپ بپیوندید ژانر:عاشقانه,موضوعی پارت ها به ترتیب انتهای صفحه قسمتی از رمان: _چند سالته؟! با ترس و گریه لب زدم: _چهاده. نگاه هیزی بهم انداخت و رو کرد به سمت مامان بابا که ایستاده بودن …

توضیحات بیشتر »