خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

رمان

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۵

رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید لعنتی چرا نمی فهمید من نمی‌خوام وابسته بشم. وابسته ی آرمان که اصلا. دستاشو از دورم باز کردم و بدون برگشتن گفتم _پری …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۸

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _آره آرتان شنیدم نباید تو کار هایی که بهم مربوط نیست دخالت کنم مخصوصا کارهایی که به نیلوفر ربط داشته باشه چون اون وقت تو عصبی میشی بعدش پوزخندی بهش زدم که باعث شد عصبی بشه _سیانا تو برو بیرون سیانا سری تکون …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۴

رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید پشت سرم دوید و به دقیقه نکشید که بازوم و گرفت و گفت _کجا میری؟بیا سوار شو الان یه گشت زوم کنه رومون …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۳

رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید حرصم در اومد. جلو اومد و گفت _مال من میشی… آروم تر گفت _و دیگه حق نداری با مرد دیگه ای بری قهوه …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۷

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید چند روز گذشته بود میخواستم با آرتان خوب رفتار کنم اما مگه اصلا میشد تا اون رو میدیدم یاد کار که انجام داده بود میفتادم و باهاش خیلی سرد برخورد میکردم حتی نیلوفر هم داشت میدید و خوشحال میشد اما پشیزی برام ارزش …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۶

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید من آرتان رو خیلی دوست داشتم احساس خوبی داشتم کنارش امنیت داشتم باهاش برای اولین بار شده بود عاشقش شده بودم برای همین دوست داشتم بخاطرش بجنگم به چشمهاش که دنیای من بود خیره شده بودم _آرتان من تو رو از دست نمیدم …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۵

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید صدای نیلوفر بلند شد: _عزیزم چی رو میخوای توضیح بدی تو که کار اشتباهی انجام ندادی فقط عشقت رو بوسیدی! با شنیدن این حرفش دستام مشت شد نگاه ازش گرفتم این آدم یه عوضی بود و الان فقط قصد داشت من رو عصبی …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۲

رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید بدجوری دلم شکست.سر تکون دادم و آروم گفتم _آها… پس من اشتباه متوجه شدم ببخشید. نگاهم و ازش گرفتم و خواستم به سمت …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۴

رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید صدای بلند آرتان عمارت رو برداشته بود _بسه ### واقعا فکر کردی باور میکنم حامله هستی من هنوز حرف های دکتر رو فراموش نکردم میبرمت پیش دکتر مشخص میشه حامله هستی یا نه نیلوفر خونسرد بهش خیره شد _من موافق هستم جفتمون میریم …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۱

رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید زیر سنگینی نگاه آرمان فقط تونستم کوتاه باشه بگم. انقدر اوقاتش تلخ بود که بلند شد. پیراهنش و پوشید و در حالی که …

توضیحات بیشتر »