خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان / رمان همسر دوم خان زاده (صفحه 2)

رمان همسر دوم خان زاده

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۸

۵٫۰ ۰۱ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید آرتان از همه چیز خبر داشت و یه نقشه خیلی خوب داشت طراحی میکرد برای زمین زدن نیایش من تموم مدت خیالم راحت بود چون به آرتان اعتماد داشتم دوست داشتم …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۷

۴٫۷ ۰۴ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید هنوز تو شک کاری که نیلوفر انجام داده بود بودم ، باورم نمیشد بخاطر یه انتقام مسخره داشت بدترین بلایی که میتونست رو سرم درمیاورد یه نفر رو اجیر کرده بود …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۶

۵٫۰ ۰۱ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید نیلوفر با چشمهای گرد شده بهش خیره شد و گفت: _وا آرتان این چه حرفیه من فقط نظرم رو بهت گفتم! _شما لازم نکرده هیچ نظری بدی فهمیدی!؟ با شنیدن این …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۵

۵٫۰ ۰۱ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید بدون توجه به بقیه به سمت آرتان رفتم و با نگرانی بهش خیره شدم و گفتم: _حالت خوبه چیزیت که نشده!؟ با حالت خاصی بهم خیره شد و گفت: _نگران نباش …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۴

۵٫۰ ۰۲ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید با شنیدن این حرف آرتان بهت زده بهش خیره شدم باورم نمیشد آرتان همچین حرفی زده باشه به سختی خودم رو کنترل کردم و با صدایی که سعی میکردم هیچ لرزشی …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۲۳

۵٫۰ ۰۱ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید تموم مدت مهمونی به هیچکدوممون خوش نگذشت خاله هما وانمود میکرد حالش خوبه اما هممون میدونستیم تا چه اندازه حالش خراب شده وقتی مهمونی تموم شد آرتان انقدر عصبی شده بود …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۲۲

۵٫۰ ۰۲ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید بلاخره شب مهمونی خیلی زود رسید لباسم رو آرتان برام فرستاده بود پوشیدم و یه آرایش ملایم انجام دادم با شنیدن صدای در اتاق صدام رو صاف کردم و گفتم: _بفرمائید …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۲۱

۴٫۰ ۰۱ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید انگشتم رو به نشونه ی تهدید جلوش گرفتم و گفتم: _خوب گوشت رو باز کن ببین چی میگم آرتان این ازدواج هیچ وقت واقعی نمیشه چرا چون من هیج حسی نسبت …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۲۰

۴٫۹ ۱۸ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _چرا نباید برم بیرون اون وقت!؟ به چشمهام خیره شد و با صدای پر از تحکم و سردی گفت: _چون من میگم! پوزخندی بهش زدم و با خشم گفتم: _ببخشید اون …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۱۹

۰٫۰ ۰۰ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید هما خانوم سرش رو تکون داد و گفت: _غذا برات میاره بخور ، بعدش همراه نگهبان ها میری خونتون برای خواهرت هم غذا میبری چشمهاش از خوشحالی برق زد و گفت: …

توضیحات بیشتر »