خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان / رمان صیغه اجباری

رمان صیغه اجباری

رمان صیغه اجباری

رمان-صیغه-اجباری

رمان صیغه اجباری4.5 (90%) 2 vote[s] رمان صیغه اجباری ژانر:عاشقانه پارت اول تا اخر انتهای صفحه قسمتی از رمان با سیلی محکمی که تو گوشم زده شد پرت شدم روی زمین سرد که از برف پوشیده شده بود و صدای داد پدرم بود که به هوا رفت: _‌دختره نمک نشناس …

توضیحات بیشتر »

رمان صیغه اجباری پارت آخر

رمان صیغه اجباری پارت آخر3.9 (77.78%) 9 vote[s] رمان صیغه اجباری جهت کشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر رمان صیغه اجباری (وارد صفحه رمان صیغه اجباری) شوید  چشمهاش رو باز و بسته کرد و گفت: _آره. لبخند شادی زدم و گفتم: _خدا کنه همینی که میگی باشه.! مشغول خوردن …

توضیحات بیشتر »

رمان صیغه اجباری پارت 14

رمان صیغه اجباری پارت 143.8 (76%) 5 vote[s] رمان صیغه اجباری جهت کشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر رمان صیغه اجباری (وارد صفحه رمان صیغه اجباری) شوید  تا خواست حرفی بزنه صدای ارباب اومد: _اردلان؟! _جانم داداش؟! ارباب نگاهی بهم انداخت و گفت: _مامان دنبالت بود.! اردلان بلند شد …

توضیحات بیشتر »

رمان صیغه اجباری پارت 13

رمان صیغه اجباری پارت 134.8 (95.38%) 13 vote[s] رمان صیغه اجباری جهت کشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر رمان صیغه اجباری (وارد صفحه رمان صیغه اجباری) شوید  مادرم بود ولی اون اینجا چیکار میکرد برای چی اومده بود چرا بعد از این همه مدت به اینجا اومده بود یک …

توضیحات بیشتر »

رمان صیغه اجباری پارت 12

رمان صیغه اجباری پارت 122.8 (56.67%) 6 vote[s] رمان صیغه اجباری جهت کشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر رمان صیغه اجباری (وارد صفحه رمان صیغه اجباری) شوید  ارباب نگاه ترسناک و سردی به نازی انداخت که خود به خود ساکت شد و مشغول خوردن صبحانه شد تو سکوت صبحانه …

توضیحات بیشتر »

رمان صیغه اجباری پارت 11

رمان صیغه اجباری پارت 114 (80%) 2 vote[s] رمان صیغه اجباری جهت کشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر رمان صیغه اجباری (وارد صفحه رمان صیغه اجباری) شوید  امروز روز عجیبی بود بلاخره بعد از چند هفته حوریه همسر ارباب از اتاقش اومده بود بیرون و عجیب تر اینکه امروز …

توضیحات بیشتر »

رمان صیغه اجباری پارت 10

رمان صیغه اجباری پارت 105 (100%) 1 vote[s] رمان صیغه اجباری جهت کشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر رمان صیغه اجباری (وارد صفحه رمان صیغه اجباری) شوید  _مگه نگفتم داد نزن حسابت و میرسم دختره ی وحشی. تا خواست بهم دوباره نزدیک بشه در اتاق با صدای بدی باز …

توضیحات بیشتر »

رمان صیغه اجباری پارت 9

رمان صیغه اجباری پارت 95 (100%) 2 vote[s] رمان صیغه اجباری جهت کشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر رمان صیغه اجباری (وارد صفحه رمان صیغه اجباری) شوید  _دفعه ی آخرت باشه میری تو حیاط فهمیدی؟! با صدایی که از ترس میلرزید لب زدم: _باشه. ارباب هنوز وایستاده بود و …

توضیحات بیشتر »

رمان صیغه اجباری پارت 8

رمان صیغه اجباری پارت 83.6 (71.43%) 7 vote[s] رمان صیغه اجباری جهت کشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر رمان صیغه اجباری (وارد صفحه رمان صیغه اجباری) شوید  به سمت آشپزخونه حرکت کردم تا به دیدن سهیلا برم و درمورد اتفاقایی که پیش اومده بود صحبت کنم از طرفی هم …

توضیحات بیشتر »

رمان صیغه اجباری پارت 7

رمان صیغه اجباری پارت 74.5 (90%) 4 vote[s] رمان صیغه اجباری جهت کشاهده به ترتیب پارت اول تا اخر رمان صیغه اجباری (وارد صفحه رمان صیغه اجباری) شوید  از روی تخت بلند شدم که پیش سهیلا برم ولی باز شدن در اتاق و وارد شدن ارباب با تعجب بهش خیره …

توضیحات بیشتر »