خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان / رمان شوهر غیرتی من

رمان شوهر غیرتی من

رمان شوهر غیرتی من

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من5 (100%) 2 votes رمان شوهر غیرتی من  به کانال تلگرام شصت تیپ بپیوندید ژانر:عاشقانه,موضوعی پارت ها به ترتیب انتهای صفحه قسمتی از رمان: _چند سالته؟! با ترس و گریه لب زدم: _چهاده. نگاه هیزی بهم انداخت و رو کرد به سمت مامان بابا که ایستاده بودن …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 20

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من پارت 20Rate this post رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. _چیشده نازیلا باهام چیکار داشتی!؟ نفس عمیقی کشید و گفت: _دارند شما رو بازی میدند اخمام رو تو هم کشیدم و با صدای عصبی گفتم: _منظورت از …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 19

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من پارت 19Rate this post رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. با شنیدن صدای اون دختره ارباب ایستاد و بهش زل زد با صدای خشدار شده ای گفت: _فکر نمیکنم به تو مربوط باشه. با شنیدن این حرف …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 17

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من پارت 175 (100%) 1 vote رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. دو هفته گذشته بود و وضعیتم بهتر شده بود ، سر میز شام نشسته بودیم ک صدای خشک و سرد ارباب سالار بلند شد: _کارای طلاق …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 18

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من پارت 18Rate this post رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. _لطفا فعلا به خانوم بزرگ فشار نیارید خودش بهتون میگه چیشده فقط یکم صبور باشید. ابرویی بالا انداختم و گفتم: _تو چیزی میدونی نازگل؟! _خودش باید بگه …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 16

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من پارت 16Rate this post رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. داشتیم شام میخوردیم ک باز سر و کله ی همون دختره پیدا شد اخمام تو هم رفت با دیدنش خیلی حس بدی بهم دست داد نمیدونم چرا …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 15

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من پارت 151.5 (30%) 2 votes رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. به سمت خانوم بزرگ برگشتم ک با خونسردی بهم خیره شد و گفت: _نازگل تو برو پیش نازیلا. _چشم خانوم بزرگ. به سمت اتاق نازیلا حرکت …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 14

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من پارت 145 (100%) 1 vote رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. نفس عمیقی کشید و گفت: _نمیخوام از سر حسادت کار اشتباهی انجام بدی فهمیدی؟! با شنیدن این حرف خانوم بزرگ جا خوردم اما بهش حق میدادم …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 13

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من پارت 13Rate this post رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. چی باید بهش میگفتم! میگفتم بخاطر اینکه داری میری گریه میکنم بخاطر اینکه باز تو این عمارت تنها میشم چجوری باز هم دوری ارباب رو باید تحمل …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 12

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من پارت 12Rate this post رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. با اومدن نازگل دیگه حرفی درموردش نزدیم خواست بره ک صداش زدم: _نازگل؟! مثل همیشه سر به زیر جواب داد: _بله ارباب _بیا بشین بعدش اتاقت رو …

توضیحات بیشتر »