خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان / رمان شوهر غیرتی من

رمان شوهر غیرتی من

رمان شوهر غیرتی من

رمان-شوهر-غیرتی-من

رمان شوهر غیرتی من4.1 (81.82%) 11 vote[s] رمان شوهر غیرتی من  به کانال تلگرام شصت تیپ بپیوندید ژانر:عاشقانه,موضوعی پارت ها به ترتیب انتهای صفحه قسمتی از رمان: _چند سالته؟! با ترس و گریه لب زدم: _چهاده. نگاه هیزی بهم انداخت و رو کرد به سمت مامان بابا که ایستاده بودن …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت آخر

رمان شوهر غیرتی من پارت آخر3.7 (73.33%) 3 vote[s] جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. #شوهر_غیرتی_مـℳـن ارباب بهم خیره شد و گفت: _آره _هیچوقت نمیخوام خانواده ام بدونن که من واقعیت رو فهمیدم نمیخوام با هیچکدومشون روبرو بشم بودن تو برای من کافیه! با شنیدن این …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت25

رمان شوهر غیرتی من پارت255 (100%) 2 vote[s] جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. _میخواست با استفاده از تو به خواسته اش برسه ، میخواست تو زن من بشی و از من صاحب بچه بشی تا جای پای خودش رو محکم کنه میفهمی! با شنیدن این …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 24

رمان شوهر غیرتی من پارت 244 (80%) 2 vote[s] جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. سوگل خیلی خونسرد رفت روی مبل نشست پا روی پا انداخت و گفت: _من هیچ تقصیری ندارم سالار پس بیخود سر من داد نزن اون دختره خودش اومد باهام صحبت کرد …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 23

رمان شوهر غیرتی من پارت 233.5 (70.59%) 17 vote[s] جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. ابرویی بالا انداختم و گفتم: _کدوم دختره!؟ _همون جدیده که اومده نیلا لبخندی روی لبهام نشست با شنیدن این حرفش _خوب چی داشت بهت میگفت _نمیخوام راجبش حرف بزنم تا همین …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 22

رمان شوهر غیرتی من پارت 224.7 (93.33%) 3 vote[s] جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. _خوب میدونم قصدت از آوردن اون پسر به این خونه چیه اما اینو بدون به هدفت نمیرسی ابرویی بالا انداختم و پوزخندی زدم و با لحن مسخره ای گفتم: _اون وقت …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 21

رمان شوهر غیرتی من پارت 214.5 (90%) 4 vote[s] رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید.باید با سعید صحبت میکرد به سمت اتاقش رفتم تقه ای زدم‌که صداش بلند شد: _بیا داخل در اتاق رو باز کردم حدسم درست بود کنار پنجره …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 20

رمان شوهر غیرتی من پارت 205 (100%) 1 vote[s] رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. _چیشده نازیلا باهام چیکار داشتی!؟ نفس عمیقی کشید و گفت: _دارند شما رو بازی میدند اخمام رو تو هم کشیدم و با صدای عصبی گفتم: _منظورت …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 19

Rate this post رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. با شنیدن صدای اون دختره ارباب ایستاد و بهش زل زد با صدای خشدار شده ای گفت: _فکر نمیکنم به تو مربوط باشه. با شنیدن این حرف ارباب سالار ذوق کردم خوب …

توضیحات بیشتر »

رمان شوهر غیرتی من پارت 17

رمان شوهر غیرتی من پارت 174.3 (86.67%) 9 vote[s] رمان شوهر غیرتی من جهت مشاهده پارت های منتشر شده (رمان شوهر غیرتی من)وارد شوید. دو هفته گذشته بود و وضعیتم بهتر شده بود ، سر میز شام نشسته بودیم ک صدای خشک و سرد ارباب سالار بلند شد: _کارای طلاق …

توضیحات بیشتر »