خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان تدریس عاشقانه

رمان تدریس عاشقانه پارت۳۴

رمان تدریس عاشقانه جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید دیگه حس میکردم هیچ جونی تو پاهام ندارم … هیچ وقت تصورش رو نمیکردم که طلاق گرفتن اینهمه سخت باشه مخصوصا از کسی که دوستش داری … لعنت به گذشته ی بدم که اینده مو داشت ازم میگرفت … امضا کردم وبا بغض برگشتم ونشستم …. …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۳۳

رمان تدریس عاشقانه جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید تو اتاق هق هق میکردم واشک میریختم که در باز شد ومامان وارد اتاق شد -سوگل این مسخره بازیا چیه دیگه ؟چرا باباتو اینقدر ناراحت میکنی ؟! حق به جانب لب زدم -تقصیر من نیست مامان ارمان منو دوست نداره چطور با مردی که دوستم نداره …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۳۲

رمان تدریس عاشقانه جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید بازومو از چنگ بیرون کشیدم وبه سمت بابا وعمه اینا رفتم یه گوشه کز کردم ونشستم حالا چه بهونه ای جور کنم بگم اگه نتونم راضیشون کنمم ارمان همه چی رو میگه و طلاقم میده … نگام تو چشمای ارمان قفل شد سرشو برام تکون داد …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۳۱

رمان تدریس عاشقانه جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید یعنی برای همیشه ارمان رو ازدست دادم ؟! اونم به خاطر یه ادم بی ارزش … اشک هام دونه دونه پایین افتادن یعنی ارمان الان میخواست دلشو خنک کنه ؟! یعنی ازم انتقام گرفت؟! خودشو تو حموم انداخت وشروع کردم به پوشیدن لباس هام ،اینقدر اشک …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۳۰

رمان تدریس عاشقانه جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید با صدای ضعیف پری هر جفتمون به سمتش برگشتیم -حقته ،خونه خراب کن خونش خرابه !! تموم حرصمو میخواستم سرش خالی کنم داد زدم -تو یکی خفه شو ، مثلا تو خونه داشتی اخه ؟! بدبخت! نترس ارمان اگه شوهر منم نبود عمرا به افریطه هایی …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۲۹

رمان تدریس عاشقانه جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید با دستایی که میلرزید پاکت سفید رو برداشتم واروم اروم بازش کردم کاغذ توشو برداشتم وبازش کردم که عکس های منو شایان از توش ریختن بیرون .. خم شدم وبا چشمای نم دار دونه دونه عکس هامو برداشتم سریع نامه رو خوندم که نوشته شده بود …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۲۸

رمان تدریس عاشقانه جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید دستای ارمان رو کشیدم و گفتم -ارمان بیا بریم دیگه دیرمون شده این امروز قاط زده چرت وپرت میگه الکی بینمونو بهم بزنه دختره ی خودخواه !! -عه عه عه دروغ میگه ارمان به خدا اینطوری نیست ! -الکی قسم نخور ،چون ارمان تو رو ول …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۲۷

رمان تدریس عاشقانه بابت تاخبرات بوجود امده در روند پارت گذاری ازدوستان عذر خواهی میکنیم پارت گذاری ها از این به بعد مرتب خواهد بود زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید به چشماش …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت ۲۶

رمان تدریس عاشقانه بابت تاخبرات بوجود امده در روند پارت گذاری ازدوستان عذر خواهی میکنیم پارت گذاری ها از این به بعد مرتب خواهد بود زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید ماشین و …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۲۵

رمان تدریس عاشقانه بابت تاخبرات بوجود امده در روند پارت گذاری ازدوستان عذر خواهی میکنیم پارت گذاری ها از این به بعد مرتب خواهد بود زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید پری …

توضیحات بیشتر »