خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان / رمان استاد خاص من (صفحه 4)

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت ۱۰

۴٫۰ ۰۱ رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید انقدر راه رفت كه سرگيجه گرفتم و كلافه گفتم: _خسته شدم نميخواي بشيني؟ و همين حرف كافي بود واسه اينكه دوباره به سمتم بياد و با …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۹

۰٫۰ ۰۰ رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید كه هول شدم و برگشتم تا شير آب رو ببندم كه پام ليز خورد و محكم روي سينه ي عماد فرود اومدم! صداي فرياد عماد تو …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۸

۰٫۰ ۰۰ رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید وارد كوچه هاي نزديك خونه ي آوا شديم و عماد داشت آروم آروم رانندگي ميكرد كه چشمم به جاي گاز روي گردنش افتاد و دستم و …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۷

۰٫۰ ۰۰ رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید با رسيدن به خونه،از عماد خداحافظي كردم و وارد خونه شدم… خدا ميدونست چقدر بخاطر ديشب و امروز بايد جواب پس بدم! نفس عميقي كشيدم و …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۶

۲٫۸ ۱۱ رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید غرق خواب بودم كه حس كردم يه ضربه سنگين تو صورتم خورد و درد شديدي توي بينيم پيچيد كه صداي جيغم بلند شد و از جام …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۵

۰٫۰ ۰۰ رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید با اين حرفم ابروهاش به هم گره خورد و خواست به سمتم بياد اما دقيقا وقتي كه داشت ميز و دور ميزد، پاش به پايه يكي …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۴

۳٫۰ ۰۱ رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید رفتم بيرون و گفتم: _٢٤آخه سني نيست پدر من اوله جوونيمه چرا انقد عجله دارين شما؟ بابا يه اخم ساختگي كرد : _اولا خانواده خوبين از …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۳

۴٫۷ ۰۴ رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید با تموم نفرتي كه همين امروز نسبت بهش تو دلم ايجاد شده بود تصميم گرفتم يه قهوه باهاش بخورم… از طرفي ماشينمم روشن نميشد و تو …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۲

۵٫۰ ۰۲ رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید پونه رو مهمون يه بستني كردم. البته انقدر خنديديم كه همش آب شد و ريخت رو لباسامون! اما مي ارزيد به تموم خنده هاي از ته …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت ۱

۴٫۳ ۲۵ رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:۱۹ جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید پرايد قشنگم و توي پاركينگ دانشگاه پارك كردم و خواستم از ماشين پياده شم. بازم ديرم شده بود! اصلا مگه ممكن بود يه روز من كلاس …

توضیحات بیشتر »