خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان / رمان استاد خاص من (صفحه 3)

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 20

رمان استاد خاص من پارت 204.5 (90%) 2 vote[s] رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید چند دقيقه بيشتر به رسيدنمون نمونده بود.. تو حال خودم بودم و با صداي آروم آهنگ گوش ميدادم كه …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 19

Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید خودم و زدم كوچه علي چپ و يه لبخند فوقِ ضايع زدم و خواستم بتمركم رو زمين كه با دوباره شنيدن صداش سرجام ميخكوب شدم: …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 18

رمان استاد خاص من پارت 185 (100%) 1 vote[s] رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید نگاهي به نقاشي تكميل شده ي روي پام انداختم كه عماد با خستگي خميازه اي كشيد: _خوابم مياد! با …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 17

Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید با حرص نفسم رو بیرون فرستادم: _آره،تو خوبی که صدای آروم و پر حرصش و تو چند قدمیم شنیدم: _بروبابا داشتم از حرص آتیش میگرفتم …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 16

Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید هنوز به قدم دوم نرسيده بوديم كه قامت نحس فرزين و نحس ترِ اميرعلي از اون طرف پياده رو به چشممون خورد و سوژه ي …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 15

رمان استاد خاص من پارت 155 (100%) 1 vote[s] رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید رامين كه از شدت خنده ديگه حتي صداش درنميومد و فقط يه بدن لرزون جلوي چشمم خودنمايي ميكرد و …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 14

Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید نزديكاي خونه بوديم كه يه دفعه يلدا دستم و گرفت: _عماد ‘جونم’ي گفتم و به مسير روبه روم چشم دوختم كه ادامه داد: _بريم خونه …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 13

رمان استاد خاص من پارت 134.9 (98.33%) 12 vote[s] رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید با همه اتفاقاتي كه افتاد اون شب هم به پايان رسيد و حالا دوسه روزي از اومدن من يه …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 12

Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید با شنيدن صداي بابا انگار دنيا رو سرم آوار شد كه فقط نگاهش كردم و يكدفعه با كشيده شدن دستم توسط مامان جا خوردم و …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 11

Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید همينطور كه آروم ميخنديدم پشت در نشستم كه دوباره تقلاهاي عماد شروع شد: _ديوونه شدي يلدا؟ ساكت مونده بودم و فقط به حرفاش گوش ميدادم …

توضیحات بیشتر »