خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان / رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 31

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 31Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید هر طوری که بود نهایتا من رو همراه خودشون واسه ناهار بردن خونه مامان رامین. از همون لحظه که رسیدیم …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 30

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 30Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید ساعت حوالي ٩بود كه سر و كله عماد پيدا شد و بعد از يه عيد ديدني كوچولو از جايي كه …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 29

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 29Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید شومینه رو که روشن کرد لباسام و عوض کردم و چرخی تو خونه نسبتا جمع و جوری که دوبلکس نبود …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 28

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 28Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید در حمومی که تو اتاق بالا بود و باز کرد و گفت: _بفرمایید داخل! و خودش کنار در وایساد که …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 27

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 27Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید از شدت خنده عقب عقب رفت و نشست رو تخت: _خب چي بايد ميگفتم؟ بدون اينكه بخندم چپ چپ نگاهش …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 26

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 26Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید لب ساحل راه ميرفتم و منتظر بودم تا بقيه بيان اما فعلا خبري از كسي نبود و تنها مونده بودم. …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 25

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 25Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید ساعت حوالي ٢ونيم ظهر بود، صبح تولد گرفته بوديم و حالا داشتم آماده ميشدم واسه دوتا كلاس بعدظهر كه يكيش …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 24

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 24Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید عماد خیلی خوشحال بود و این و از تکون های ریزی که با آهنگ میداد میشد فهمید. زیر چشمی نگاهش …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 23

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 23Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید دومين جلسه كلاس با استاد رياحي هم مثل جلسه اول خيلي شاد و باحال گذشت و حالا جلوي در خروجي …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد خاص من پارت 22

رمان استاد خاص من

رمان استاد خاص من پارت 22Rate this post رمان استاد خاص من  زمان انتشار هر روز ساعت:19 جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان استاد خاص من وارد شوید از شر آوا گوشي و وسايلم و برداشتم و به اتاقم پناه بردم كه همون لحظه پونه زنگ زد بهم. …

توضیحات بیشتر »