خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

جلد سوم رمان دختر خونبس

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت۳

جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید [۲۳:۲۴ ۱۱٫۰۹٫۱۸] ,❤رمان دختر خون بس❤پارت١۵ اولش ھنگ کردم کیارش چی گفت؟؟؟ کی رو سقط کنیم تا حرفش رو تجزیھ تحلیل کردم و فھمیدم کھ چی گفتھ با جیغ سرمو بالا آوردم و باحالت فریاد گفتم من: چی ؟؟؟ منظورت چیھ ؟؟با توم کیارش: ببین الان وقت …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت۲

جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید [۲۳:۱۲ ۱۱٫۰۹٫۱۸] ,❤رمان دختر خون بس❤ پارت٢٧ برای نھار کباب درست کردیم خیلی باحال بود ھمھ دست بھ یکی کردیم کھ پسرا نھارو درست کردن تمام کار ھارو پسرا کردن حتی سفر رو ھم اونا چیدن کیارش داشت کباب درست میکرد اردلان سالاد کیارس ھم یھ پیش …

توضیحات بیشتر »

جلد سوم رمان دختر خونبس پارت۱

جلد سوم رمان دختر خونبس جهت مشاهده پارت ها به ترتیب وارد شوید بسم ﷲ الرحمن الرحیم ,❤رمان دختر خون بس❤ کیارش رسید بھم در رو کامل باز کرد کھ عرشیا تو چھار چوب در کامل نمایان شد دلم می خواست مثل اون موقعھ ھا کھ از ماموریت میومد جیغ بزنم وبپرم بغلش از قیافھ کیارش معلوم بود کھ نمی …

توضیحات بیشتر »