خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه

رمان

رمان همسر دوم خان زاده پارت ۴۳

۴٫۱ ۱۰ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _ تینا کجا داری میری !؟ با شنیدن صدای آرتان ایستادم و نفسم رو عصبی بیرون فرستادم تموم مدت تو این عمارت مثل یه زندونی داشتم زندگی میکردم حالا تصمیم گرفتم دوباره درستش کنم _ بیرون _ نمیتونی بری بیرون تینا میدونی …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده

دانلود رمان همسر دوم خانزاده

۴٫۱ ۱۹ رمان همسردوم خان زاده جلد سوم رمان همسر دوم من زمان انتشار رمان فوق هر چهار روز یک پارت از زمان انتشار اخرین پارت در سایت قسمتی از رمان: اشکی از گوشه چشمم چکید تموم بدنم درد میکرد و کبود شده بود بخاطر کتک هایی ک دیشب مامان بهم زده بود مادری ک در حقم مادری نکرد! _تینا! …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۹

۴٫۳ ۰۹ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید چشماش ریز شد که با حرص لباس خواب و توی سرش کوبیدم و جیغ زدم _تازه داری خاطراتشم مرور میکنی… عوضی. …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۸

۴٫۵ ۰۶ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید * * * * با صدای دست و هلهله دلم هری پایین ریخت. یعنی الکی الکی زن آرمان شده بودم؟ دستش …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده پارت۴۲

۴٫۵ ۰۴ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید   خیلی زیاد نگران سیاوش خان بودم ، میترسیدم یه بلایی سرش دربیاره اون نیایش رو نمیشناخت نمیدونست چقدر خطرناک و هر کاری از دستش برمیاد ، صدای آرتان بلند شد : _ تینا بهش خیره شدم و گفتم : _ …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۷

۳٫۰ ۰۲ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید وارد آشپزخونه شدم و مشغول درست کردن صبحونه دیدمش. با لبخند محوی گفتم _دستت درد نکنه. برگشت و با دیدنم توی …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۴۱

۳٫۷ ۰۴ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _ تینا با شنیدن صدای نیلوفر عصبی بهش خیره شدم و گفتم : _بله لبخند مصنوعی روی لبهاش نشوند و گفت : _ چرا انقدر عصبی هستی من که هنوز ازت چیزی نپرسیدم !؟ به چهره ی بدجنسش خیره شدم و …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۶

۲٫۰ ۰۳ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید با جیغ گفتم _مردی وایستا. اون طرف مبل ایستاد و گفت _بفرما. تند مبل و دور زدم اما پرید سمت دیگه …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۴۰

۵٫۰ ۰۱ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید داشتم خیلی آروم شام میخوردم که نگاهم به نیلوفر افتاد دلشت برای آرتان دلبری میکرد کثافط حتی سر میز شام هم دست بردار نبود با صدای خشک و خش داری گفتم: _نیلوفر با شنیدن صدام حرصی نگاهش رو از آزتان گرفت …

توضیحات بیشتر »