خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / رمان

رمان

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۵

۴٫۷ ۰۴ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید من آرتان رو خیلی دوست داشتم احساس خوبی داشتم کنارش امنیت داشتم باهاش برای اولین بار شده بود عاشقش شده بودم برای همین دوست داشتم بخاطرش بجنگم به چشمهاش که دنیای …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۵

۱٫۰ ۰۱ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید صدای نیلوفر بلند شد: _عزیزم چی رو میخوای توضیح بدی تو که کار اشتباهی انجام ندادی فقط عشقت رو بوسیدی! با شنیدن این حرفش دستام مشت شد نگاه ازش گرفتم این …

توضیحات بیشتر »

رمان همسردوم خان زاده

دانلود رمان همسر دوم خانزاده

۴٫۷ ۰۳ رمان همسردوم خان زاده جلد سوم رمان همسر دوم من زمان انتشار رمان فوق هر چهار روز یک پارت از زمان انتشار اخرین پارت در سایت قسمتی از رمان: اشکی از گوشه چشمم چکید تموم بدنم درد میکرد و کبود شده بود بخاطر کتک هایی ک دیشب مامان …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه

رمان تدریس عاشقانه

۳٫۶ ۱۹ رمان تدریس عاشقانه نویسنده:ترنم  آثار پیشین نویسینده رمان تدریس عشقانه:عروس استاد,استاد مغرور من ,استاد خلافکار قسمتی از رمان: دستم و زیر چونم زدم و با لذت به استاد ترم جدید نگاه کردم. پری سقلمه ای به پهلوم زد و گفت _مثل اینکه حسابی چشم تو گرفته ها…لابد الان …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۲

۵٫۰ ۰۸ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید بدجوری دلم شکست.سر تکون دادم و آروم گفتم _آها… پس من …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۴

۳٫۰ ۰۳ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید صدای بلند آرتان عمارت رو برداشته بود _بسه هرزه واقعا فکر کردی باور میکنم حامله هستی من هنوز حرف های دکتر رو فراموش نکردم میبرمت پیش دکتر مشخص میشه حامله هستی …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۱

۴٫۰ ۰۳ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید زیر سنگینی نگاه آرمان فقط تونستم کوتاه باشه بگم. انقدر اوقاتش …

توضیحات بیشتر »

رمان تدریس عاشقانه پارت۱۰

۴٫۲ ۰۴ رمان تدریس عاشقانه زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید صدای خندش توی گوشم پیچید.. با حرص نگاهش کردم که گفت …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۳

۳٫۳ ۰۳ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید _هوی آرتان وحشی برو کنار ببینم با خنده خواست به سمتم بیاد که صدای خاله هما اومد: _آرتان آرتان با شنیدن صدای وحشت زده خاله هما بهش خیره شد و گفت: …

توضیحات بیشتر »

رمان همسر دوم خان زاده پارت۳۲

۴٫۰ ۵۱ رمان همسردوم خان زاده جهت مشاهده پارتهای منتشر شده از رمان همسر دوم خان زاده وارد شوید بلاخره صبح راضی شد از من جدا بشه با حرص بهش خیره شدم و غریدم: _وحشی! با شنیدن این حرف من لبخند حرص دراری زد و گفت: _خودت باعث شدی من …

توضیحات بیشتر »