خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / آخرین مطالب (صفحه 36)

آخرین مطالب

رمان زوال پارت ۱۱

۳٫۴ ۰۵ رمان زوال جهت مشاهده آخرین پارت های منتشر شده از رمان زوال نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید همه تو خونه ی بهادر بودیم ، به محض ورودم به خونه خاله و مامانم و همینطور رعنا گل از گلشون شکفت انگار واقعا من اسیربودم که با دیدنم …

توضیحات بیشتر »

جلد دوم رمان عشق بی رحم پارت ۱

۴٫۱ ۰۸ جلد دوم رمان عشق بی رحم  جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان جلد دوم عشق بی رحم از اینجا کلیک کنید نگام میکنه، آب دهنمو سخت قورت میدم، عقب میرم و فکر میکنم باید توی این موقعیت چیکار کنم؟ یخ کردم، تموم تنم یخ کرده و …

توضیحات بیشتر »

رمان زوال پارت ۱۰

۲٫۵ ۰۲ رمان زوال جهت مشاهده آخرین پارت های منتشر شده از رمان زوال نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید سر کلاس نشسته بودم، انقدر تو افکار بهادر سیر کردم که نفهمیدم استاد چندبار صدام کرد ،بانیشگون مینا بخودم اومدم که به استاد اشاره کردو به حالت زمزمه وار …

توضیحات بیشتر »

رمان زوال پارت ۹

۴٫۳ ۰۳ رمان زوال جهت مشاهده آخرین پارت های منتشر شده از رمان زوال نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید با صدا زدنای خاله از خواب بیدارشدم .. خاله: ریحانه .. ریحان ؟! پتورو بیشتر بخودم پیچیدم، -هوم پتورو کنار زدوگفت: پاشو دیگه ساعت ۵ مگه نمیخوای آماده بشی …

توضیحات بیشتر »

رمان زوال پارت ۸

۴٫۷ ۰۳ رمان زوال جهت مشاهده آخرین پارت های منتشر شده از رمان زوال نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید دستاشو ستون زد به میز و با چهره ی آشفته سرشو به طرفم کج کردوگفت : تو لیاقت این عشق ونداری ، تو منو به این روز انداختی ، …

توضیحات بیشتر »

رمان زوال پارت ۷

۴٫۰ ۰۳ رمان زوال جهت مشاهده آخرین پارت های منتشر شده از رمان زوال نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید گوشه ی لبشو عصبی جوییدودستشو جلو آورد که بازومو بگیره ، خودمو کنارکشیدم و یه قدم به عقب رفتم .. دستی تو موهاش کشیدو گفت: گریه نکن اعصابمو بهم …

توضیحات بیشتر »

رمان زوال پارت ۶

۴٫۲ ۰۸ رمان زوال جهت مشاهده آخرین پارت های منتشر شده از رمان زوال نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید آرنج دستشو جلو کشیدکه دستمو تو آرنجش حلقه کنم .. معذب نگاش کردم که با فشردن چشماش روی هم ، این اطمینان وداد که عادی رفتار کنم و ریلکس …

توضیحات بیشتر »

رمان زوال پارت ۵

۳٫۳ ۰۳ رمان زوال جهت مشاهده آخرین پارت های منتشر شده از رمان زوال نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید صورت بهادر قرمز بود، با چشماش برای مهرداد خط ونشون میکشید، با یه اخم غلیظ به من نگاه کردوگفت: چرا لال مونی گرفتی ؟ با استرس از حرفش نگاه …

توضیحات بیشتر »

رمان زوال پارت ۴

۵٫۰ ۰۱ رمان زوال جهت مشاهده آخرین پارت های منتشر شده از رمان زوال نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید از اتاق بیرون اومدم.. طبق معمول خاله ومامان و خانم سَرخر تو آشپزخونه بودن.. مامان مشغول آشپزی بود و یه ریز حرف میزد .. رعنا و خاله هم یه …

توضیحات بیشتر »

رمان زوال پارت ۳

۳٫۰ ۰۳ رمان زوال جهت مشاهده آخرین پارت های منتشر شده از رمان زوال نوشته مریم پیروند از اینجا کلیک کنید منو ول کردومحکم تو سر خودش زدوگفت : ریحانه بس کن .. بس کن .. پدرمنو درآوردی بااین حرفات .. میخوای مال کی باشی.. نفهم چرا منو درک نمیکنی …

توضیحات بیشتر »